Opgelucht ademhalen over luchtkwaliteit IJsselmonde Voor de nieuwsbrief van de gebiedscommissie IJsselmonde. In samenwerking met Terra Cacti

De gebiedscommissie stelde na bezorgde geluiden vanuit de bewoners, een extra onderzoek in naar de cijfers van de luchtkwaliteit in IJsselmonde. De cijfers blijken goed te zijn, op sommige punten tonen de cijfers zelfs een lagere hoeveelheid stikstofdioxide in de IJsselmondse lucht.

Gebiedscommissielid Marcel Borsten: “Bewoners hadden het gevoel dat de cijfers een te positief beeld gaven van de luchtkwaliteit. De meting was gedaan op basis van rekenmodellen. Dat betekent dat er niet echt wordt gemeten, maar factoren in de omgeving in een model worden gegoten, zoals de hoeveelheid auto’s en fabrieken in de omgeving. Met die informatie werd de luchtkwaliteit berekend.”

Deze keer ging het er anders aan toe. “Buro Blauw is IJsselmonde ingegaan en heeft het hele jaar op vaste plekken metingen gedaan. Hieruit kwamen de cijfers in dit rapport.” Borsten houdt nog wel een slag om de arm: “Dat de eerdere cijfers correct waren is fijn, maar dat wil niet zeggen dat er geen vervuilde lucht is. De gemeten hoeveelheden zijn inderdaad lager dan het toegestane maximum, maar het kan nog steeds een stuk beter. We hebben flink wat drukke wegen rond ons gebied.”

Bij enkele IJsselmondenaren roepen ook deze metingen vragen op: “Sommigen vragen zich af waarom er op deze plekken is gemeten en niet op andere. Het antwoord daarop is dat Buro Blauw hier een advies over heeft gegeven en dat in samenspraak met de bewoners deze plekken zijn gekozen.” De sluiting van de Maastunnel is een extra punt van aandacht. “Die sluiting kan natuurlijk voor meer autoverkeer zorgen, en we zitten al hoog op de vervuilingsschaal. Dat moeten we goed in de gaten houden.”

De gebiedscommissie heeft haar zorgen geuit bij de wethouder. “We hebben benadrukt dat we willen dat de gemeente zorg blijft dragen voor de luchtkwaliteit van IJsselmonde. Dat is van levensbelang.”

Credits hoofdfoto: KS.J. de Waard / CC-BY-SA-3.0″